Jag förklarar monetära system

Sammanfattning om monetära system


skrivet den 27 okt av Admin, klockan:11:55
Om man ska sammanfatta de olika monetära systemen som har finns och har funnits så tycker jag myntfoten känns alldeles överlägsen. Självklart så behöver det inte vara just guld som valutan knyts till men det måste vara någonting som inte kan skapas ur tomma intet. Dagens monetära system tror jag kommer leda till en enorm ekonomisk katastrof för vår del av världen och även USA. Inflationen bara ökar och pengar tappar sitt värde, priserna skjuter i taket och folk blir mer och mer skuldsatta. Dagens politiker löser i många fall det här genom att trycka upp nya pengar som inte ens existera på riktigt utan bara är siffror på en datorskärm. Detta är väldigt kortsiktigt och kommer bara leda till att kraschen kommer bli ännu smärtsammare och tyngre i framtiden. I dagens monetära system så är det ett fåtal investeringar som behållit eller ökat sitt värde och ett av de bästa exemplen på det är guldet.

Just nu värderat 2.5 av 40 människor

 • Currently 2,5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Vore det bra för Sverige att vara med i EMU?


skrivet den 26 okt av Admin, klockan:11:54
Jag är personligen väldigt glad att Sverige 2003 röstade nej till EMU. Det här är något som har växt fram de sista åren när jag har läst på mera om monetära system men självklart också sett hur ekonomin faller och går i kras för många länder inom EMU. Självklart finns det också några fördelar med att vara med i en pengarunion så som EMU. Som till exempel att valuta växlingen och dess avgifter skulle försvinna när företag importerar och exporterar med andra EMU länder. Ett plus kan också vara att företag som handlar med Europa inte känner av valuta förändringar när man handlar med samma valuta inom EMU. Jag tycker argumenten att inte vara med i EMU är många flera exempel på sådana argument är att många av Sveriges ekonomiska beslut kommer tas i Bryssel istället för i Sverige och det tycker jag inte känns tryggt när man ser hur det gått för många av de andra länderna.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Fortsättning om EMU


skrivet den 23 okt av Admin, klockan:11:52
Inom EMU unionen är det cirka 20 länder och för att få vara med så måste man uppfylla vissa krav. Dem viktigaste kraven är att man har låga räntor, bra statsfinanser, stabil växelkurs och låg inflation. De länder som inte är med i samarbetet blir prövade av europeiska centralbanken vartannat år. Sverige uppfyller de flesta utav kraven men brukar missa en punkt där riksbankslagen inte uppfyller det som står bestämt i de reglerna som finns inom EMU. Vi klarar inte heller av växelkurs kraven som ställs inom EMU det här beror på att svenska kronan inte varit med i det samarbete som länder gör för att låsa sin valuta mot euron, det här måste länder göra för att de ska vara förberedda på att gå in i EMU och använda euron. Om Sverige någon gång skulle börja använda euro så kommer det bli en stor kostnad att byta ut parkeringsautomater, bankomater och andra liknande automater.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

EMU


skrivet den 22 okt av Admin, klockan:11:52
Tankar om en gemensam valuta i Europa hade funnit i 40 år innan den blev verklighet för cirka 10 år sedan. Anledningen till att man ville ha gemensam valuta var att framför allt handeln skulle gå smidigt och att länderna skulle blir mera jämbördiga rent ekonomiskt. Det är både ekonomiska och politiska anledningar som gjort att EMU och EU har skapats. Självklart har det varit en stor process att få ihop ett sådant stort samarbete och redan 1994 så skapades den Europeiska centralbanken och länderna i Europa kom gemensamt överens om vilka krav som skulle sättas på länder som ville vara med. 1998 beslutades vilka länder som skulle delta när unionen startade, 1999 så tog europeiska centralbanken över penningpolitiken i de länder som skulle vara med i unionen och det bestämdes att euron skulle vara en självständig valuta. 2002 så tryckte de första mynten och sedlarna och började används.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Vilka gynnas av det montera systemet som vi har idag


skrivet den 19 okt av Admin, klockan:11:51
Personer som gynnas av dagens monetära system är inte lätt att finna och det är därför de är extremt sällsynta. I dagens monetära system kommer det alltid att vara ett underskott på pengar och det leder till att människor alltid kommer att ha skulder. Folk ta mera och större lån för varje år som går och de är det tvungna till för att inflationen river upp alla priser och även äter upp värdet på deras sparade pengar. Jag surfade runt för att hitta mera information om det här och hittade uppgifter som i alla fall jag tror på som säger att 1 procent av jordens befolkning äger över 40 procent av världens rikedom och att 50 procent av jordens invånare har mindre än 14 kr om dagen att leva på, detta tycker jag visar hur sjukt systemet är och hur få människor som tjänar på det.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Vad hände med USA:s valuta efter detta


skrivet den 17 okt av Admin, klockan:11:50
Efter det att USA avskaffade myntfoten så har inflationen i USA varit enorm. Jämför man dollarn med guldet (vilket är enklast att göra eftersom att det var det man gjorde under myntfotens tid)så har den förlorat cirka 90 procent av sitt värde. Jag tror inte folk riktigt har förstått detta för i sådana fall tror jag protesterna hade varit enorma och vi hade sett uppror såsom vi sett i Arabvärlden på sista tiden. Folk som sparade till exempel tusen dollar i madrassen då myntfoten avskaffades har alltså förlorat 90 procent i ren köpkraft om man jämför med om man hade sparat guld för samma summa pengar. I USA så är det bara 3 procent av alla pengar som finns som egentligen existerar på riktigt alltså i sedlar och mynt, resten finns bara i siffror på någon datorskärm i någon bank. Jag visste att det fanns mycket påhittade pengar men detta tycker jag är rent av löjligt.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Det monetära systemet i USA då och nu


skrivet den 12 okt av Admin, klockan:11:48
Innan USA gick in i Vietnam i det så kallade Vietnamkriget så hade man ett monetärt system där dollarn var knuten till guldet och dess pris. Med det här menas att man alltid fick samma mängd guld för till exempel hundra dollar. I ett sådant här system bygger på att det inte trycks eller skapas några nya pengar, i det här fallet dollar, för i sådana fall kommer systemet att krascha eftersom man inte kan skapa guld ur tomma intet. Detta monetära system tycker jag verkar vara det klart bästa då det är inflations fritt på grund av att man inte kan skapa guld och då heller inte få skapa pengar. Men USA:s president och hans regering tyckte de hade för lite pengar att gå in i krig med därför avskaffade man det monetära systemet med myntfot som just detta monetära system kallades.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Mer om svenskt monetärt system


skrivet den 11 okt av Admin, klockan:11:47
Det finns fyra olika faktorer som är ett måste för att det svenska monetära systemet ska fungera. De fyra faktorerna är den offentliga sektorn, företagen, banker och hushållen, och det är oerhört viktigt att alla dessa faktorer finns med annars skulle hela systemet krascha. Problemet med Sveriges monetära system och nästan alla andra också är att pengar skapas genom skuld, pengar skapas till exempel med att Sveriges regering eller någon annans regering talar med sin riksbank (alla pengar som skapas, skapas alltid utav dess lands riksbank). Efter många turer fram och tillbaka med köp av värdepapper obligationer så har regeringen fått sina pengar. Pengarna finn väldigt sällan i sedlar och mynt utan bara som en siffra på en datorskärm. Detta leder till kraftig inflation, med inflation menar man att pengars värde minskar gentemot varor och tjänster. Det här tycker jag personligen är en stor skandal och det kommer leda till att hela medelklassen utraderas då våra pengar förlorar värde varje år.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Sveriges monetära system


skrivet den 06 okt av Admin, klockan:11:46
Det monetära systemet är antagligen världens största tekniska system och det grundades för över 2600 år sedan i Lydien (som nu mera heter Turkiet). Systemet skapades av en kung som hette Krösus och han var den första att skapa guldmyntet. I Sverige har vi ett monetärt system som är en slags blandekonomi, med det menas att vi har en viss planekonomi och en viss marknadsekonomi. När staten bestämmer det mesta i ett land till exempel löner, priser oh skapa en rättvisa bland människor och även äger de flesta av företagen så kallas det för planekonomi. När personer själva kan äga företag och bestämma priser och löner på egen hand kallas det för marknadsekonomi. Man kan jämföra dessa två ekonomier med vänster och höger politik där vänster sidan vill ha en planekonomi och höger sidan en marknadsekonomi. Men partierna i Sverige har oftast inte så extrema åsikter så vårt monetära system ligger lite mitt i mellan.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Monetära system


skrivet den 04 okt av Admin, klockan:11:45
Ett monetärt system är uppbyggt på vad en viss sak är värd, till exempel en valuta, i ett land eller mellan flera olika länder. I Europa så kom man överens med ett monetärt system i slutet av 70-talet för att inte de olika valutorna skulle förändras för mycket sinsemellan, då detta hade gjort handeln mellan länderna mycket mer komplicerad. Detta gjorde man i Europa enda fram till 1999 då euron skapades då upphörde det Europeiska monetära systemet och medlemsstaterna inom EU låste sina valutor mot den nya gemensamma valutan Euron. Systemet med Euro och en gemensam valuta tycker jag personligen lät väldigt bra från början, men kolla nu bara tio år senare så håller flera länder inom den Europeiska pengarunion helt enkelt på att gå i konkurs. Jag tror att EU-ledarna kommer att skapa mer pengar ur intet för att ta bort dessa problem för tillfället men man skjuter bara fram problemet.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5